อูจิโกะ: การแข่งว่าวอันเร้าใจ

อูจิโกะ อยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 700 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่จังหวัดเอฮิเมะบนเกาะชิโกกุ และเคยเป็นเมืองที่คับคั่งไปด้วยผู้แสวงบุญบนเส้นทางสายเก่าแก่ ในใจกลางเมือง บ้านแบบมาจิยะได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี มีเทศกาลแข่งว่าวโบราณที่เป็นการต่อสู้บนท้องฟ้า