เรื่องเล่าจากคนไทยในโตเกียว ที่ได้รับการตรวจเชื้อโควิด-19

เรื่องเล่านี้ เป็นการแบ่งปันประสบการณ์ของคนไทยคนหนึ่งที่รู้สึกไม่สบาย และกังวลว่าตนเองจะติดเชื้อไวรัส COVID-19 จึงเข้ารับการตรวจ PCR ที่กรุงโตเกียวค่ะ โดยแนวทางการตรวจในแต่ละเขต/จังหวัดของญี่ปุ่นอาจแตกต่างกัน ขึ้นกับแนวปฏิบัติของแต่ละพื้นที่ รายละเอียดดังนี้

1. 🔎 ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์สาธารณสุขใกล้บ้าน

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา รู้สึกไม่สบาย มีไข้ต่ำๆ เจ็บคอ หายใจลึกๆ ไม่ได้ มีเสมหะตลอด อ่อนเพลีย ก็เลยเป็นกังวล กลัวว่าจะติดเชื้อโควิด จึงลองค้นหาข้อมูลของสถานที่จะปรึกษาได้ ก็พบเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่น https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hokenjo/index.html ซึ่งมีหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์สาธารณสุขในพื้นที่ต่างๆ ค่ะ

2. 📞 โทรหาศูนย์สาธารณสุขใกล้บ้าน

พอได้เบอร์แล้ว ก็ตัดสินใจโทรไปปรึกษาศูนย์สาธารณสุขของเขต Chiyoda ที่ตามที่อยู่ของอพาร์ตเมนท์ค่ะ เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์เป็นภาษาญี่ปุ่น พอดีมีเพื่อนเก่งก็เลยขอให้มาช่วยศัพท์ทางหมอให้ค่ะ แต่บางศูนย์ฯ อาจมีเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ ด้วยลองถามดูก่อนนะคะ คำถามก็จะเกี่ยวกับอาการทั่วไป เช่น มีไข้มาแล้วกี่วัน ถ้ามีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ติดต่อกันเกิน 4 วัน ก็มีอาการเข้าข่ายการติดเชื้อไวรัสโควิด เคยสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย COVID-19 มาก่อนหรือไม่ เคยเดินทางไปยังพื้นที่/ประเทศที่มีความเสี่ยงหรือไม่

3. 📆 หากเข้าข่ายติดเชื้อ ศูนย์ฯ จะนัดหมายคลินิกให้และกรอกแบบสอบถามก่อนไปคลินิก

พอเจ้าหน้าที่เห็นอาการ ก็คิดว่า เข้าข่ายที่จะเข้ารับการตรวจ PCR ก็เลยนัดหมายคลินิคใกล้บ้านเพื่อให้ไปรับการตรวจค่ะ โทรคุยกับศูนย์ฯ เสร็จในเวลา 16.30 น. และได้รับการนัดหมายให้เข้าตรวจที่คลินิกในเวลา 18.00 น. ของวันเดียวกันเลยค่ะ เจ้าหน้าที่ขอให้กรอกข้อมูลในเว็บไซต์ของคลินิกที่นัดหมายก่อนเดินทางไปตรวจ ซึ่งมีคำถามคล้ายกับการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับศูนย์ฯ โดยสามารถเลือกภาษาอังกฤษได้ด้วยนะคะ

4. 🧪👨‍🔬ไปคลินิกเพื่อเก็บสารคัดหลั่ง

เมื่อเดินทางไปถึงคลินิก คุณหมอมีข้อมูลที่ได้กรอกไว้ในเว็บไซต์ล่วงหน้ามาแล้ว และก็สอบถามอาการเพิ่มเติมค่ะ หลังจากนั้น คุณหมอให้หลอดเพื่อให้เก็บตัวอย่างเสมหะเอง พอดีมีพอสมควร ก็เลยง่ายค่ะ บางคนที่ไอแต่ไม่มีเสมหะ คุณหมออาจเอาไม้ป้ายในโพรงจมูก/ลำคอเพื่อเก็บสารคัดหลั่งค่ะ กระบวนการทั้งหมดใช้เวลาไม่นาน ไม่ถึง 30 นาที คุณหมอบอกว่า ผลจะออกประมาณ 2 วันทำการ โดยคลินิกจะโทรแจ้งผลให้ทราบ ในช่วงนั้น ขอให้ผู้มีอาการกักตัวอยู่ที่บ้านจนกว่าจะทราบผล ถ้าผลตรวจพบว่า ติดเชื้อโควิด ศูนย์สาธารณสุขฯ จะติดต่อผู้ติดเชื้อเพื่อเข้ารับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป เรื่องค่าตรวจ ไม่มีประกันสุขภาพ ก็เสียค่าตรวจไป 15,000 เยนค่ะ

5. 📲รอคลินิกแจ้งผลทางโทรศัพท์

พอกลับจากคลีนิก ก็รีบโทรไปรายงานหัวหน้าและขอลาพักก่อนค่ะ แล้วหลัง 2 วันที่รอคอย ก็มีโทรศัพท์เข้ามาแจ้งว่าผลตรวจเป็นลบ คือ ไม่พบเชื้อไวรัส COVID-19 เย้ สบายใจแล้ว แต่ก็ยังต้องระวังตัวเช่นเดิมค่ะ ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงไปที่คนเยอะ อากาศปิด ถ้าจำเป็นต้องไปก็ใส่ผ้าปิดปากค่ะ รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคน


ข้อมูลจาก: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น