สมเด็จพระจักรพรรดินีพระพันปีหลวงแห่งญี่ปุ่น เสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงพยาบาล หลังทรงเข้ารับการผ่าตัดมะเร็งพระถัน

สมเด็จพระจักรพรรดินีพระพันปีหลวงแห่งญี่ปุ่น เสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงพยาบาล หลังทรงเข้ารับการผ่าตัดมะเร็งพระถันซึ่งอยู่ในระยะที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมา

ในวันอังคารที่ 10 กันยายน สมเด็จพระจักรพรรดินีพระพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโตเกียว โดยมีผู้คนจำนวนมาก รวมถึงผู้ป่วยในโรงพยาบาลเฝ้าส่งเสด็จ

สมเด็จพระจักรพรรดินีพระพันปีหลวง ทรงมีพระราชดำรัสขอบใจผู้อำนวยการโรงพยาบาล และบรรดาแพทย์ที่ดำเนินการผ่าตัด นอกจากนี้ยังได้ทรงขอบใจสื่อมวลชนที่แสดงความปรารถนาดีให้พระองค์หายจากโรคด้วย

สำนักพระราชวังหลวงของญี่ปุ่นกล่าวว่าสมเด็จพระจักรพรรดิพระเจ้าหลวง ได้ประทับรอต้อนรับ ณ ประตูทางเข้าที่ประทับในพระราชวังหลวง นอกจากนี้ สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินี ได้เสด็จมาเฝ้าสมเด็จพระจักรพรรดินีพระพันปีหลวงด้วยหลังจากนั้นในวันเดียวกัน

สำนักพระราชวังหลวงญี่ปุ่นกล่าวว่า ผลการตรวจพระวรกายระหว่างการผ่าตัดชี้ว่ามะเร็งไม่ได้ลุกลาม และว่าสมเด็จพระจักรพรรดินีพระพันปีหลวงทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงดี ทรงรับการผ่าตัดมะเร็งและเนื้อเยื่อโดยรอบ ซึ่งการผ่าตัดเป็นไปตามแผน

ทั้งนี้บรรดาแพทย์จะนำเนื้อเยื่อที่ผ่าตัดออกจากพระวรกายในครั้งนี้ไปตรวจสอบ เพื่อพิจารณาเรื่องแนวทางการรักษาในอนาคต

Read more...

สมเด็จพระจักรพรรดินีพระพันปีหลวงของประเทศญี่ปุ่น จะทรงเข้ารับการผ่าตัดมะเร็ง

สำนักพระราชวังหลวงของญี่ปุ่นระบุว่า สมเด็จพระจักรพรรดินีพระพันปีหลวงจะทรงเข้ารับการผ่าตัดมะเร็งออกจากพระถัน ในวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562

ผลการตรวจพระวรกายเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ได้พบก้อนเนื้อในต่อมน้ำนมของพระถันข้างซ้าย โดยแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งระยะที่หนึ่งซึ่งดูเหมือนว่ายังไม่ได้ลุกลาม

สมเด็จพระจักรพรรดินีพระพันปีหลวงจะทรงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน

คาดว่าการผ่าตัดจะใช้ระยะเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง โดยสมเด็จพระจักรพรรดินีพระพันปีหลวงจะทรงได้รับยาระงับความรู้สึกทั่วไปทั้งพระวรกาย และคาดว่าจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงพยาบาลได้ในหลายวันให้หลัง

 

 

 

Read more...