ชื่อวิชาเฉพาะต่างๆ ภาษาญี่ปุ่น

แพทย์ศาสตร์ = いがく = อิกาคุ
เภสัชศาสตร์ = やくがく = ยาคุกาคุ
เคมี= かがく = คากาคุ
ชีวเคมี = せいかがく = เซอิคากาอิ
ชีววิทยา = せいぶつがく = เซอิบุซึกาคุ

เกษตรศาสตร์ = のうがく = โนกาคุ
ธรณีวิทยา = ちがく = ชิกาคุ
ภูมิศาสตร์ = ちりがく = ชิริกาคุ
คณิตศาสตร์ = すうがく = ซือกาคุ
ฟิสิกส์ = ぶつりがく = บุทสึริกาคุ

วิศวกรรมศาสตร์ = こうがく = โคกาคุ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ = でんしこうがく = เด็งชิโคกาคุ
วิศวกรรมไฟฟ้า = でんきこうがく = เด็งคิโคกาคุ
วิศวกรรมเครื่องกล = きかいこうがく = คิคาดิโคกาคุ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ = コンピューターこうがく = คนพิวต้าโคกาคุ

พันธุวิศวกรรม = いでんしこうがく = อิเด็งชิโคกาคุ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ = けんちくがく = เค็นจิคุกาคุ
ดาราศาสตร์ = てんもんがく = เท็งมงกาคุ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม = かんきょうかがく = คังคโยคะกาคุ

รัฐศาสตร์ = せいじがく = เซอิจิกาคุ
นิติศาสตร์ = ほうりつがく = โฮริทสึกาคุ
เศรษฐศาสตร์ = けいざいがく = เคอิซาอิกาคุ
บริหารธุรกิจ = けいえいがく = เคอิเออิกาคุ

สังคมศาสตร์ = しゃかいがく = ชาคาอิกาคุ
ครุศาสตร์ = きょういくがく = คโยอิกาคุ
วรรณคดี = ぶんがく = บุนกาคุ
ภาษาศาสตร์ = げんごがく = เก็งโกกาคุ
จิตวิทยา = しんりがく = ชินริกาคุ

วิชาปรัชญา = てつがく = เททสึกาคุ
ศิลปกรรม = げいじゅつ = เกอิจยูทสึ
วิจิตรศิลป์ = びじゅつ = บิจุททสึ
ดนตรี = おんがく = องกาคุ
พลศึกษา = たいいくがく = ทาอีคุกาคุ

ประโยคพื้นฐานการทักทาย คำพูด ภาษาญี่ปุ่น

แล้วพบกันใหม่  Mata iemasho มาตะ ไออิมาโช
เชิญ Dozo โด โสะ
ขอบพระคุณมาก Domo arigato โด โหมะ อาริงาโตะ
ยินดีที่ได้รู้จัก Hajimemashite ฮะจิเมะมาชิเตะ
ไม่เป็นไร Douitashimashite โดอิตะชิมะชิเตะ

ร้อนจังนะ Atsuidesune อะซึ่ย เดสเนะ
หนาวจังนะ Samuidesune ซะมุ่ย เดสเนะ
อากาศดีจัง Iitenkidesune อี้เตงกิเดสเนะ
ห้องน้ำ Otearai  โอเตไร

ภัตตาคาร Resutoran เรสสึเตรอง
น้ำแข็ง Kori โคริ
อร่อย Oishii โออิชิ
โรงแรม Hoteru โฮเทรุ
รถแท็กซี่ Takushi ทาคุชี

โทรศัพท์ Denwa เด็งวา
โรงพยาบาล Byooin เบียวอิน
เป็นไข้/ตัวร้อน Netsu นัทสึ
ช็อบปิ้ง (Shopping)
ราคาเท่าไร Ikura อิคุระ (เดสกา)

เงินทอน Osueri โอสุริ
เงินสด Okane โอกาเนะ

อาหารในภาษาญี่ปุ่น

ข้าว Gohan โกะฮัน
อาหารกลางวัน Hirugohan ฮิรุโกะฮัน
อาหารเย็น Bangohan บันโกะฮัน
น้ำ Misu มิสุ
ชาฝรั่ง Kocha โคชะ

นม Gyunyu กีวนีว
เนื้อไก่ Toriniku โทะรินิกุ
เนื้อ Niku นิกุ
ปลา Sakana ซะกะนะ

ผัก Yasai ยะซะอิ
ผลไม้ Kudamono คุดะโมะโนะ

คำทักทาย ภาษาญี่ปุ่น

สวัสดีตอนเช้า Ohayou gozaimasu โอะฮาโย โกไซอิมัส
สวัสดีตอนบ่าย Kon-ni-chi-wa คอนนิจิวะ
สวัสดีตอนกลางคืน Kon-ban-wa คอนบังวะ
ราตรีสวัสดิ์ O-ya-su-mi-na-sai โอะยะซุมินะไซ

ลาก่อน : さようなら。: Sayonara : ซา-โย-นา-ระ
ขอบคุณมาก  Arigatou gozaimasu อะริกะโตะ โกะไซอิมัส
ขอบคุณ Arigato อะริงาโตะ

ไม่เป็นไร Douitashimashite โดอิตะชิมะชิเตะ
ขอโทษ (รบกวน) Sumimasen/suimasen ซุมิมะเซง/ซุยมะเซง
ขอโทษ Gomennasai. โกเมงนาไซ

ยินดีที่ได้รู้จัก Hajimemashite ฮะจิเมะมาชิเตะ
บาย, เจอกันใหม่ Ja, Matane  จา มาตาเนะ
นอนหลับฝันดี Oyasuminasai  โอะยาสุมินาไซ

ขอโทษ  Sumimasen ซูมิ มาเซ็น
ใช่ Hai ไฮ

“มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ” คืออะไร

https://www.nhk.or.jp/lesson/thai/learn/story/overview.html

“มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ” คือรายการเพื่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น ผลิตโดย NHK WORLD เรดิโอ แจแปน ซึ่งเป็นผู้แพร่ภาพกระจายเสียงสาธารณะของญี่ปุ่น ทุกท่านสามารถเรียนไวยากรณ์พื้นฐานและสำนวนที่เป็นประโยชน์ได้จากบทเรียนที่มีละครซึ่งถ่ายทอดด้วยเสียง คุณผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดเสียงและหนังสือประกอบการเรียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

แนะนำเรื่องราว

ตัวเอกของเรื่องคือแอนนา อายุ 20 ปี เป็นนักศึกษาหญิงจากไทย แอนนาชื่นชอบการ์ตูนญี่ปุ่นมาก มาญี่ปุ่นเพื่อเรียนภาษาญี่ปุ่น 1 ปีที่มหาวิทยาลัยในกรุงโตเกียว แอนนาจะเรียนภาษาญี่ปุ่นที่นำไปใช้ได้จริง โดยเรียนจากประสบการณ์ต่าง ๆ เช่น ในห้องเรียนที่มหาวิทยาลัย ชีวิตประจำวันที่หอพัก การซื้อของ และการท่องเที่ยว เป็นต้น

ตัวละครหลัก

แอนนา

นักศึกษาจากไทย เธอชื่นชอบการ์ตูนญี่ปุ่นมาก และมีเป้าหมายคือการอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นได้คล่อง เธอเป็นคนบุคลิกร่าเริงและมีความอยากรู้อยากเห็นเรื่องต่าง ๆ ถึงแม้ผิดพลาดในบางครั้ง แต่ก็เรียนรู้ภาษาและขนบธรรมเนียมญี่ปุ่นไปด้วย ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลิกภาพ

ซะกุระ

ซะกุระ (หญิง) คือนักศึกษามหาวิทยาลัย เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันกับที่แอนนาเรียน ซะกุระกำลังศึกษาเพื่อจะเป็นอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น ตอนนี้ซะกุระเป็น “ติวเตอร์” ที่ให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษาต่างชาติ และคอยดูแลแอนนาด้านการปรับตัวกับชีวิตในญี่ปุ่น ซะกุระเกิดที่จังหวัดชิซุโอะกะซึ่งติดมหาสมุทรแปซิฟิก

โรดริโก

โรดริโก (ชาย) เป็นนักศึกษาจากเม็กซิโกและเป็นเพื่อนร่วมชั้นของแอนนา โรดริโกสนใจประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น เป็นคนรอบรู้และจริงจัง และชอบไปเที่ยวกับเพื่อน ๆ ด้วย

ศาสตราจารย์ซุซุกิ

ศาสตราจารย์ซุซุกิ (ชาย) คืออาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นของแอนนาและนักศึกษาต่างชาติคนอื่น ๆ อาจารย์ให้คำปรึกษาและเป็นที่พึ่งให้แก่นักศึกษา

คุณแม่ประจำหอพัก

คุณแม่ประจำหอพักที่แอนนาอาศัยอยู่ เป็นที่รักของบรรดานักศึกษา ใคร ๆ จึงเรียกว่า “โอะกาซัง” ซึ่งเป็นคำญี่ปุ่นที่มีความหมายว่า “คุณแม่” เธอเป็นคนเข้มงวด แต่ก็ดูแลนักศึกษาต่างชาติอย่างอบอุ่น

เค็นตะ

เค็นตะ (ชาย) เป็นลูกพี่ลูกน้องของซะกุระ และเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย อาศัยอยู่ในจังหวัดชิซุโอะกะซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของซะกุระ เค็นตะเป็นสมาชิกชมรมถ่ายภาพที่มหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษาประจำรายการ

Akane Tokunaga

อะกะเนะ โทะกุนะงะ

รองศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา

อาจารย์โทะกุนะงะมีบทบาทหลายอย่างด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ทศวรรษ 1990 และสอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่นักศึกษาต่างชาติตั้งแต่ปี 2543 ประจำโครงการภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา อาจารย์ยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อการสอนด้วย อาจารย์มีบุคลิกเป็นกันเอง และบทเรียนที่อาจารย์สอนก็ได้รับคำชื่นชมอย่างสูงในด้านการนำไปใช้จริงด้วย

>> เริ่มเรียนกับรายการ “มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ”

 

ข้ามไปยังทูลบาร์