รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศชื่อรัชสมัยใหม่ “เรวะ” (Reiwa – 令和)

วันที่ 1 เมษายน 2562 รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศชื่อรัชสมัยใหม่ ชื่อ “เรวะ” (Reiwa – 令和) ที่จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่เจ้าฟ้าชายนารุฮิโตะ ที่จะขึ้นเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ใหม่ของญี่ปุ่น หลังการสละราชสมบัติของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ ที่ถือเป็นการสละราชสมบัติครั้งแรกในรอบ 200 ปีของราชวงศ์ญี่ปุ่น

โดยนายโยชิฮิเดะ สุงะ เลขาธิการรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้อธิบายถึงชื่อของรัชสมัยใหม่ เรวะ ว่า “เร” หมายถึง ความรุ่งเรือง ส่วนคำว่า “วะ” หมายถึง สันติภาพหรือความสงบเรียบร้อย

ทั้งนี้จะเริ่มใช้รัชศกใหม่นี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป แทนที่รัชศกเฮเซ โดยจะเป็นชื่อรัชศกที่ 248 นับตั้งแต่มีการใช้ในระบบปฏิทินแบบโบราณตั้งแต่ปี ค.ศ. 645 จนถึงปัจจุบัน

นอกจากจะเริ่มต้นรัชศกใหม่อย่างเป็นทางการแล้ว ในปีนี้ประเทศญี่ปุ่นจะมีพระราชพิธีสำคัญนั่นก็คือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจะจัดในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ตามแบบพระราชประเพณีโบราณ ซึ่งจะกราบบังคมทูลเชิญ กราบทูลเชิญ และเชิญพระราชอาคันตุกะและแขกของรัฐบาลจาก 195 ประเทศ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพระราชพิธีอันเปี่ยมด้วยมนต์ขลังทางวัฒนธรรมครั้งนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีพระราชอาคันตุกะและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกว่า 900 คน ณ พระราชวังอิมพีเรียล กรุงโตเกียว

ในส่วนของพิธีสละราชสมบัติอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ ก็ได้กำหนดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น และเจ้าฟ้าชายนารุฮิโตะ จะเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ใหม่ในวันที่ 1 พฤษภาคม พร้อมกับการประกาศชื่อรัชศกใหม่ด้วย