ญี่ปุ่นยกระดับตรวจเข้มการนำเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ติดตัวเข้าประเทศ ‼️

“รู้หรือไม่…..ญี่ปุ่นประกาศยกระดับตรวจเข้ม การนำเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ติดตัวเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น ‼️🚫🍖
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 62 เป็นต้นไป ทางการญี่ปุ่นได้ยกระดับตรวจเข้มการนำเข้าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ ณ สนามบินและท่าเรือทั่วประเทศ หากผู้โดยสารไม่สำแดงเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งแสดงเอกสารตรวจรับรองซึ่งออกโดยประเทศต้นทาง เพื่อรับการตรวจกักกันก่อนนำเข้า มีสิทธิ์ถูกจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านเยน ‼️

ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
1. http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html
2. ข้อมูลการนำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์ของต่างประเทศเข้ามายังญี่ปุ่น
http://www.maff.go.jp/aqs/languages/bring_meat_th.html

ด้วยความปรารถนาดีจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว