ญี่ปุ่นเตรียมเปิดประเทศต้อนรับชาวต่างชาติ ที่จะเข้ามาทำงานและใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่น

รายการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นทุกเพศทุกวัย เกี่ยวกับความรู้สึกและทัศนคติที่มีต่อชาวต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศในช่วงนี้

ส่วนใหญ่ผู้ถามจะยิงคำถามว่า คุณยินดีต้อนรับชาวต่างชาติมากน้อยแค่ไหน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้ให้สัมภาษณ์ก็ต่างเต็มใจที่จะเปิดประเทศต้อนรับชาวต่างชาติ ที่จะเข้ามาทำงานและใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นร่วมกับพวกเขาเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ก็เนื่องมาจากคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ต่างก็ยอมรับความจริงกันแล้วว่า ลำพังแค่กำลังของชาวญี่ปุ่นอันน้อยนิดเอง คงจะไม่สามารถนำพาประเทศให้รอดผ่านพ้นสารพัดปัญหาและอุปสรรคไปได้อย่างแน่นอน สภาพสังคมที่เด็กเกิดน้อย คนแก่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน จนทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานอย่างหนักจนถึงขั้นวิกฤต

แต่หลายๆ คนโดยเฉพาะคนที่มีอายุหน่อยก็อาจจะมีความรู้สึกต่อต้านอยู่บ้าง แต่ทั้งนี้ก็ด้วยความหวังดีและความเป็นห่วงนั่นเอง โดยคุณป้าท่านหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่า วัฒนธรรมญี่ปุ่น เป็นอะไรที่เข้าใจยากมาก โดยเฉพาะสำหรับชาวต่างชาติแล้ว อาจจะต้องใช้ทั้งเวลาและความพยายามหนักเอาการอยู่ ในการที่จะเรียนรู้จนมีความเข้าใจชาวญี่ปุ่นเจ้าของประเทศในระดับหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลญี่ปุ่นนั้นได้วางแผนและวางโครงการรับแรงงานชาวต่างชาติไว้เป็นอย่างดีเยี่ยม พวกเขาจะค่อยๆ เปิดรับอย่างรอบคอบและละเอียดถี่ถ้วน แบบค่อยเป็นค่อยไป ตอนนี้รัฐบาลได้ตั้งองค์กรหน่วยงานของรัฐบาลเอาไว้ทำงานในทางด้านนี้เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้อนุญาตให้องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยในเรื่องนี้แล้วด้วย

นับต่อจากนี้ไป ญี่ปุ่นจะค่อยๆ เปิดประเทศต้อนรับแรงงานชาวต่างชาติให้มากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน ท่านใดสนใจอยากให้ลูกหลานมาทำงานหรือมาเรียนภาษาญี่ปุ่น ตอนนี้นับเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสอันดีของท่านแล้ว เตรียมตัวเรียนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานไว้ได้เลย

แปลโดย : Thanakorn Jaisuksakuldee

Is Increasing Foreigners OK for Japan? (#2 Younger Generation)