“โอลิมปิก โตเกียว” ได้ฤกษ์พิธีเปิดการแข่งขัน 23 ก.ค. 2564

คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) และคณะกรรมการจัดการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิก เห็นพ้องกันในการกำหนดวันจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปีหน้าเป็นวันที่ 23 ก.ค. – 8 ส.ค. 2564 จากเดิมที่กำหนดจัดการแข่งขันในปีนี้วันที่ 24 ก.ค. – 9 ส.ค. 2563

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กำหนดวันแข่งขันในปีหน้าให้ใกล้เคียงมากที่สุดกับปีนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการส่งผลกระทบต่อตารางการแข่งขันกีฬาอื่นๆ ทั่วโลก

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และนายโทมัส บาค ประธาน IOC เห็นพ้องกันว่าควรมีการเลื่อนจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

การเลื่อนการแข่งขันดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 124 ปี ของการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก หลังจากที่มีการยกเลิกการแข่งขัน 3 ครั้ง โดยครั้งแรกในปี ค.ศ.1916 ในช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 และอีก 2 ครั้งในปี ค.ศ.1940 และ ค.ศ.1944 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

อย่างไรก็ดี แม้มีการเลื่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกออกไปเป็นปีหน้า แต่ก็จะยังใช้ชื่อการแข่งขันว่า “โตเกียว 2020” ซึ่งจะเป็นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 10,000 คน