ญี่ปุ่นเล็งเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

วันที่ 10 ก.ย. ที่ผ่านมา นายสึงะ โยชิฮิเดะ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ” VAT หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีการบริโภค) ของญี่ปุ่นจะต้องปรับขึ้นในอนาคต อย่างแน่นอน”
.
เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรญี่ปุ่นน้อยลง จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเกิดสังคมผู้สูงอายุ ที่อัตราภาษีจะต้องเพิ่มขึ้นในอนาคต จากปัจจุบันอยู่ที่ 10% หลังปรับมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา โดยจะสูงขึ้นไปมากกว่านี้อย่างแน่นอน

ภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร ?
คือภาษีในกลุ่มที่เรียกว่า ภาษีการบริโภค (consumption tax) ซึ่งผู้ที่รับผิดชอบจ่ายภาษีจริงๆ คือผู้ที่บริโภคสินค้าหรือบริการต่างๆ ไม่ใช่ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ ใครบริโภคมาก ยิ่งต้องจ่ายมาก ขั้นตอนในการจัดเก็บและนำส่ง รัฐกำหนดให้ผู้ขายเป็นผู้เรียกเก็บจากผู้ซื้อและนำส่งสรรพากร โดยที่เงินส่วนนั้นไม่ใช่ของผู้ขายสินค้าเลย ซึ่งนี่เป็นลักษณะของภาษีแบบทางอ้อม คือไม่ได้เก็บตรงที่คนรับภาระภาษีจริงๆ แต่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนต่างๆ เป็นผู้เรียกเก็บ


ข้อมูลข่าว
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200911/k10012612091000.html