ผู้เชี่ยวชาญเตือน กรุงโตเกียวกลายเป็นอัมพาตหากเกิดการระเบิดของภูเขาไฟฟูจิ

ผู้เชี่ยวชาญในญี่ปุ่น เตือนว่าหากเกิดการระเบิดของภูเขาไฟฟูจิครั้งใหญ่ขึ้นอีก เพียง 3 ชั่วโมงหลังการระเบิด จะทำให้กรุงโตเกียวกลายเป็นอัมพาต และทำหน้าที่เป็นเมืองหลวงของประเทศต่อไปไม่ได้ 

ในอดีตนั้น ภูเขาไฟฟูจิได้เคยปะทุขึ้นในเดือนธันวาคมปี ค.ศ.1707 และได้พ่นเถ้าถ่านนานกว่า 2 สัปดาห์ ทำให้มีเถ้าถ่านหนาหลายเซนติเมตร สะสมในเมืองเอโดะ ซึ่งคือกรุงโตเกียวในปัจจุบัน

โดยได้จำลองสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากเกิดการระเบิดในระดับนั้นอีกครั้งในวันนี้ เถ้าถ่านจะลอยไปปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของโตเกียว

ขี้เถ้าจะลอยไปตกถึงใจกลางกรุงโตเกียว และจังหวัดใกล้เคียง เช่น คานากาวะ ชิบะ และไซตามะ ในเวลาเพียง 3 ชั่วโมงหลังการระเบิด รถไฟจะถูกหยุดให้บริการทั้งหมด แม้มีปริมาณเถ้าที่น้อยมากๆ ก็จะทำให้ระบบควบคุมทำงานผิดปกติ

นอกจากนี้ ทัศนวิสัยที่ไม่ดี จะทำให้การเดินทางบนถนนทำไม่ได้ ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนอาหาร และน้ำในที่ต่างๆ และหากฝนตก เถ้าภูเขาไฟจะเกาะติดกับแหล่งจ่ายไฟ และทำให้เกิดไฟฟ้าดับแม้ใจกลางกรุงโตเกียว การสื่อสารและระบบน้ำประปานั้นอาจเกิดปัญหาตามมาด้วย

นาย Fujii Toshitsugu หัวหน้าผู้ตรวจสอบ บอกว่ายากที่จะทำนายวันและเวลาของการระเบิดและผลที่จะเกิดตามมา แต่ผลของมันจะทำให้เมืองหลวง และระบบการขนส่งอัมพาต ถึงตอนนั้น มันจะสายเกินไปที่จะใช้ออกมาตรการ จึงขอให้รัฐบาลเตรียมแผนการรับมือล่วงหน้าได้นับแต่วันนี้