“Kochia Light up” การแสดงดนตรีพร้อมส่องไฟหลากสีไปยัง Kochia

“Kochia Light up” การแสดงดนตรีพร้อมส่องไฟหลากสีไปยัง Kochia ที่มีจำนวนถึง 32,000 พุ่ม

การแสดงนี้จะทำให้ผู้เข้าชมได้พบกับความสวยงามในรูปแบบใหม่ ที่ไม่เคยเจอในญี่ปุ่นมาก่อน🙇‍♀️

📣 กำหนดการของ Kochia Light up : 23 ส.ค. – 1 ก.ย. 2019
การแสดง Light up : 18:00 – 21:30
เปิดให้เข้าสวน : 9:30 – 18:00 (เข้าสวนได้ถึง 20:30)
รถเข้าจอดได้ถึง 20:00

🌟 ขอความร่วมมือทำตามกฏดังต่อไปนี้
1. ห้ามใช้โดรนติดกล้องถ่ายภาพภายในสวน
2. ห้ามเข้าไปในรั้วของทุ่งดอกไม้ที่กั้นไว้

📍 ราคาเข้าสวน
ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2018 เป็นต้นไป ปรับราคาค่าเข้าชมสวนดังต่อไปนี้
– ผู้ใหญ่ (นักเรียนชั้น ม.ปลายขึ้นไป) / เที่ยว 1 วัน
450 เยน (ทั่วไป) 290 เยน (กรุ๊ป)

– ผู้ใหญ่ (นักเรียนชั้น ม.ปลายขึ้นไป) / เที่ยว 2 วัน
500 เยน (ทั่วไป) 350 เยน (กรุ๊ป)

– ผู้สูงวัย (65 ปีขึ้นไป)
210 เยน / เที่ยว 1 วัน 250 เยน / เที่ยว 2 วัน

  • เด็กเล็ก – นักเรียนชั้น ม.ต้น ฟรี

🚉 การเดินทาง
ขึ้นรถบัสจากจุดขึ้นรถบัสหมายเลข 2 ของสถานี JR Katsuta Higashiguchi (ประตูทิศตะวันออก) มาลงที่ Hitachi Seaside Park Minamiguchi (ประตูทิศใต้) ราคา 400 เยนต่อเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 17 – 23นาที

🔖คู่มือการท่องเที่ยวอิบารากิ
http://thai.ibarakiguide.jp/