คนญี่ปุ่นต้นกำเนิดมาจากที่ไหน?

มีการตรวจสอบเรื่องของที่มาของคนญี่ปุ่นโดยมหาวิทยาลัยหลายแห่งในญี่ปุ่น ได้ร่วมกันตรวจโดยอาศัย DNA และ หมู่เลือดร่วมกันประกอบกัน โดยตัวแทนของคนญี่ปุ่นที่ถูกทดสอบคือ

1.  คนญี่ปุ่นจากตระกูลฟูจิวาระ (รวมทั้งตระกูลย่อยของฟูจิวาระ เช่น โคโนเอะ เป็นต้น) ทำไมจึงต้องใช้สายตระกูลนี้เป็นตัวแทน เพราะ ตระกูลนี้แต่งงานกับจักรพรรดิมาร่วม 1000 ปี โดยไม่ได้แต่งงานกับเชื้อสายอื่นเลย หรือ แต่งงานภายในตระกูลย่อยกันเอง ทำให้ง่ายต่อการตรวจดีเอ็นเอ

2. ชนเผ่าไอนุ แถบทางเหนือของ ฮอกไกโด และ นอกเมือง ฮาชิโนเฮะ บนเกาะฮอนชู

3.  คนริวกิว ที่อยู่บนเกาะโอกินาว่า และ เมืองคาโกชิม่า บนเกาะคิวชู
ผลที่ออกมาสามารถบอกได้ว่า คนญี่ปุ่นมาจากจุดไหนกันแน่บนโลก

คนญี่ปุ่นที่เป็นกลุ่มยามาโตะจริงๆ (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนที่อยู่บนเกาะฮอนชูปัจจุบัน) ได้มีถิ่นกำเนิดแถบลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียง ในบริเวณเมือง นานกิง จนไปถึง ปากแม่น้ำแยงซี เมื่อ 2,700-3,500 ปีที่แล้ว และอพยพมาอยู่บนญี่ปุ่นเมื่อประมาณ 2,300 ปีที่แล้ว ซึ่งสามารถหักล้างตำนานเรื่องจิ๋นซีฮ่องเต้ได้ด้วย เพราะมีการคำนวณตัวเลขคนที่มาตั้งถิ่นฐานครั้งแรกได้จาก DNA อยู่ที่ 3,100 คน ไม่ใช่ 500 คน อย่างที่ตำนานกล่าวไว้

กลุ่มชาวไอนุ ได้มาอยู่ญี่ปุ่นเมื่อประมาณ 4,000-6,000 ปี มาแล้ว ถิ่นกำเนิดที่แน่นอนที่เราทราบคือ แถบไซบีเรียทางตอนเหนือ แถบคาบสมุทรชุกชี ซึ่งการตรวจสอบ DNA เหล่านี้ จึงหักล้างในเรื่องที่เผ่ายามาโตะไล่กลุ่มชาวไอนุขึ้นไป เพราะ จาก DNA ชาวไอนุไม่เคยลงมาลึกกว่าเมืองโมริโอกะเลย โดยปกติ ชาวไอนุ จะอยู่แถบ ตอนเหนือ มากกว่า

กลุ่มชาวริวกิว มีการยืนยันค่อนข้างแน่นอนว่า พวกเขาอพยพมาอยู่ญี่ปุ่นในช่วง 2,200-2,500 ปีที่แล้ว จากลักษณะกายภาพและ ดีเอนเอ ระบุว่า พวกเขาอยู่ในกลุ่มเดียวกับ พวกดราวิเดียนในอินเดีย และ กลุ่มชนในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนล่าง เช่น โปลินิเซีย และ ชาวอินโดนีเซียเป็นต้น ซึ่งจุดที่เขาตั้งถิ่นฐานจุดแรก คือ เกาะโอกินาว่า และ เริ่มข้ามไปเกาะคิวชู เมื่อ 1,400-1,600 ปีมาแล้ว

หลักฐานใหม่จากการขุดค้นสุสานยุคโคฟุน

สุสานยุคโคฟุนสามารถพบได้กลาดเกลื่อนในญี่ปุ่น โดยเฉพาะในที่ราบกินกิ เท่าที่มีการขุดค้นพบแล้ว จำนวน 63 แห่ง (ซึ่งเชื่อว่าจะมีมากกว่านี้ อาจจะถึง 150 แห่ง) ซึ่งสร้างเพื่อถวายแก่ผู้นำ หรือ จักรพรรดิในยุคโบราณ ซึ่งการค้นพบสุสานยุคโคฟุน เราจะได้พบสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ โดยเฉพาะตุ๊กตาฮานิวะ และแน่นอนว่า ย่อมมีโครงกระดูกของเจ้าของสุสานด้วย ซึ่งโชคดีที่การพบโครงกระดูกใน 2-3 สุสาน

โดยเฉพาะที่ คานากาวะ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ชัดเจนมากว่า จักรพรรดิ หรือ ผู้ที่ถูกฝังในสุสานเหล่านี้ มีเชื้อสายมาจากจีนเมื่อประมาณ 3,000 ปี ก่อน แต่ไม่ได้หมายถึงว่า พวกเขาเป็นคนจีน แต่หมายถึง พวกเขามีบรรพบุรุษเป็นชาวจีนที่อพยพลงมาที่ญี่ปุ่น แต่การสืบสวนเกี่ยวกับ ตุ๊กตาต่างๆ กลับพบบางส่วนที่มาจาก แคว้นพูยอ ใน เกาหลี แต่พบน้อยมากจนไม่เป็นที่น่าสนใจทางโบราณคดีนัก