มาตรการกักตัว 14 วัน สำหรับผู้เดินทางมาญี่ปุ่นจากประเทศไทย ในช่วงระหว่างวันที่ 28 มี.ค. – 30 เม.ย. 63

ตามที่ทางการประเทศญี่ปุ่น มีมาตรการให้ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่กำหนดต้องกักตัว 14 วัน เมื่อเดินทางถึงญี่ปุ่น และได้ประกาศมาตรการขยายรวมผู้เดินทางจากประเทศไทย และอีก 6 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม และมาเลเซีย) ให้กักตัว 14 วัน และหลีกเลี่ยงการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ตั้งแต่เวลา 0.00 น. ของวันที่ 28 มีนาคม 2563 (ตามเวลาญี่ปุ่น) จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 นั้น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอเตือนชาวไทยที่มีถิ่นพำนักในจังหวัดต่างๆ ของญี่ปุ่นที่วางแผนจะลงเครื่องบินที่สนามบินหลัก (ฮาเนดะ และนาริตะ) แล้วใช้ระบบขนส่งสาธารณะ อาทิ สายการบินในประเทศ หรือโดยสารรถไฟ/ชินคันเซ็น/รถบัส เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา ว่า ท่านจะต้องกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน ให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะเดินทางต่อไปยังจุดหมายได้ ‼️‼️ โดยจากสนามบินไปยังสถานที่กักกันตัวนั้นจะต้องไม่ใช้ระบบขนส่งสาธารณะทุกชนิด (รวมถึงรถแท็กซี่ และรถไฟใต้ดิน) ‼️

สถานเอกอัครราชทูตจึงขอแนะนำว่า หากไม่มีความจำเป็น โปรดเลื่อนการเดินทางออกไปก่อน แต่หากมีความจำเป็นต้องเดินทางมาญี่ปุ่นในช่วงนี้ ขอให้สำรองที่พักใกล้สนามบินเพื่อใช้กักตัว และจัดรถยนต์ส่วนบุคคล/เช่ารถยนต์ สำหรับเดินทางจากสนามบินไปยังจุดกักตัวให้เรียบร้อยก่อนเดินทาง

ทั้งนี้ ปัจจุบันโรงแรมที่พักใกล้สนามบินทั้งฮาเนดะและนาริตะค่อนข้างเต็มแล้ว อีกทั้ง รถเช่าและโรงแรมอาจขอให้ท่านแสดงใบรับรองแพทย์ก่อนการขึ้นรถและเข้าพัก เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการเดินทางขอให้ตรวจสอบกับโรงแรมที่ท่านสำรองที่พัก และบริษัทเช่ารถด้วย