เผย 3 อันดับแรงงานขาดแคลน ที่รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดรับเข้าทำงานในประเทศญี่ปุ่น

14 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมารัฐบาลญี่ปุ่น ได้เปิดเผยตัวเลขจำนวนแรงงานที่จะเปิดรับอย่างเป็นทางการ โดยคาดว่ามีอยู่สามสาขาอาชีพที่จะเปิดรับมากที่สุด ดังนี้

อันดับที่ 3 : ภาคการก่อสร้าง
รับจำนวน 40,000 คน

อันดับที่ 2 : การบริการที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหาร
รับจำนวน 53,000 คน

และอันดับที่ 1 : การบริบาลผู้สูงอายุ
รับมากที่สุดคือ จำนวน 60,000 คน

โดยรัฐบาลกำลังพิจารณาให้ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนสูงพอสมควรที่เดือนละ 233,600¥ สำหรับอาชีพเหล่านี้ เรทนี้รวมค่าตอบแทนทางวิชาชีพทุกอย่างแล้ว

สำหรับแรงงานที่มีใบอนุญาต 介護士 และ 介護職員初任者研修  หักภาษีทุกอย่างแล้วก็น่าจะเหลืออยู่ประมาณไม่ต่ำกว่า 180,000¥ หรือสูงต่ำใกล้เคียง คนไทยที่สนใจ เตรียมไปหาเรียนเอาใบประกาศนียบัตรมาเตรียมไว้เลย

ข้อมูล : Thanakorn Jaisuksakuldee