ญี่ปุ่นยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 พุ่งถึง 1 พันราย

วันนี้ (4 มีนาคม 2563) ยอดรวมผู้ป่วยในประเทศญี่ปุ่นจากทั้งบนเกาะญี่ปุ่น และบนเรือสำราญแตะ 1,001 รายแล้ว โดยแบ่งเป็นจากเกาะญี่ปุ่น จำนวน 295 ราย ในทุกภูมิภาค และกระจายอยู่เกือบทุกจังหวัด และจากเรือสำราญ จำนวน 706 ราย

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยทั่วประเทศ รัฐบาลได้สั่งให้ผู้ผลิตขายสินค้าให้กับรัฐในราคาที่กำหนด โดยรัฐจะมอบหน้ากากอนามัยในพื้นที่ฮอกไกโดก่อน จำนวน 3.2 ล้านชิ้น โดยส่งถึง 80,000 ครัวเรือน ในพื้นที่ที่มีการติดเชื้อแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว

ตอนนี้มีการเร่งกำลังการผลิตทั้งหน้ากากอนามัย และแอลกฮอล์ฆ่าเชื้อ โดยรัฐบาลได้ส่งเงินอุดหนุนแก่ผู้ผลิตหน้ากากอนามัย 3 ราย เพื่อผลิตให้ได้จำนวน 600 ล้านชิ้นต่อเดือน ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2563 นี้