เทคโนโลยีดิจิทัลกระทบหนัก พนักงานธนาคารญี่ปุ่นลดจำนวนลง

ในช่วง 1 ปี 31 มีนาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 จำนวนพนักงานธนาคารในญี่ปุ่นลดลงถึง 3,629 คน นับว่าเป็นการลดลงครั้งที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2549 เมื่อครั้งที่มีการรวมกลุ่มกันก่อตั้งเป็นกลุ่มการเงินขนาดใหญ่ 3 แห่งของญี่ปุ่นคือ Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui และ Mizuho
 
บริษัทด้านการสำรวจแห่งหนึ่งเผยว่า ณ สิ้นเดือนมีนาคม จำนวนพนักงานของธนาคาร 81 แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่ 223,778 คน
 
ธนาคาร 62 แห่ง หรือประมาณร้อยละ 80 ได้ตัดลดจำนวนพนักงานของตนลง
 
เทคโนโลยีดิจิทัลทำให้การประกอบการของธนาคารลื่นไหลได้คล่องตัวขึ้นและกระบวนการจัดการข้อมูลปริมาณมหาศาลดำเนินไปได้โดยอัตโนมัติ
 
นอกจากนี้ ธนาคารจำนวนมากขึ้นกำลังดำเนินการรวมและลดจำนวนสาขา เมื่อเล็งเห็นว่าลูกค้าที่เดินทางมาใช้บริการที่ตัวธนาคารมีจำนวนลดลง ในยุคสมัยที่ผู้คนนิยมใช้บริการธนาคารผ่านอินเทอร์เน็ต