อิเซะ: แสวงบุญสู่หัวใจของญี่ปุ่น

“เมืองอิเซะ” ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดมิเอะ ในประเทศญี่ปุ่นตอนกลาง เป็นที่ตั้งของ “อิเซะจิงกู” สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น อิเซะได้ต้อนรับผู้แสวงบุญจากทั่วประเทศมานานหลายร้อยปี หล่อเลี้ยงขนบธรรมเนียมประเพณีหลากหลายของญี่ปุ่น อย่างเช่น ขนมหวานแสนอร่อยสำหรับนักท่องเที่ยว และงานฝีมือที่เป็นของที่ระลึก เจนนิเฟอร์ จูเลี่ยน จากฝรั่งเศสมาที่นี่ในช่วงพิธีสำคัญที่สุดของปี และสัมผัสกับวัฒนธรรมที่ได้รับการปลูกฝังมาช้านานผ่านการเคารพสักการะอิเซะ