ผู้ว่าการจังหวัดในญี่ปุ่นหารือกันเกี่ยวกับมาตรการรับมือ COVID-19

          บรรดาผู้ว่าการจังหวัดต่าง ๆ ของญี่ปุ่นได้ประชุมร่วมกันทางออนไลน์ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 หลังจากที่มีการขยายเวลาภาวะฉุกเฉินออกไป โดยบางคนกล่าวว่าควรยกเลิกภาวะฉุกเฉินอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

          รัฐบาลญี่ปุ่นได้ขยายเวลาภาวะฉุกเฉินไปจนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2564 สำหรับ 10 จังหวัด ซึ่งรวมถึงกรุงโตเกียว จังหวัดโอซากาและคานางาวะ

          คูโรอิวะ ยูจิ ผู้ว่าการจังหวัดคานางาวะกล่าวว่า กฎหมายพิเศษเพื่อรับมือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ฉบับแก้ไขที่จะมีผลในสัปดาห์หน้า ควรนำไปบังคับใช้อย่างระมัดระวัง เขาได้ขอให้รัฐบาลญี่ปุ่นนำเสนอแนวทางเกี่ยวกับคำสั่งและเงื่อนไขของบทลงโทษ

          ผู้ว่าการจังหวัดต่างๆ หลายคนเรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นออกมาตรการด้านการจ้างงานและเศรษฐกิจให้มากขึ้นอีก


ข่าวจาก: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/th/news/282547/