ญี่ปุ่นมีแผนห้ามคนต่างชาติจากหลายชาติรวมทั้งสหรัฐเข้าประเทศ

ญี่ปุ่นมีแผนที่จะห้ามชาวอเมริกา, จีน, เกาหลีใต้ รวมถึงพื้นที่ส่วนใหญ่ของยุโรป และพื้นที่บางส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไว้ในรายชื่อประเทศที่ห้ามเดินทางเข้ามายังประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ตัดสินใจ ที่จะยกระดับการเฝ้าระวังการเดินทางสำหรับทุกพื้นที่ของสหรัฐขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 3 ซึ่งก็คือ จะแนะนำให้ยกเลิกการเดินทางไปยังสหรัฐในเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ยังจะห้ามไม่ให้ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในสหรัฐช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เดินทางเข้ามายังญี่ปุ่น

รัฐบาลมีแผนที่จะใช้มาตรการเดียวกันนี้กับทุกพื้นที่ของจีน และเกาหลีใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่ของยุโรปรวมทั้งอังกฤษ และพื้นที่บางส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศไทย

สำหรับประเทศ และดินแดนอื่นทั้งหมด จะอยู่ที่ระดับ 2 ซึ่งก็คือ เรียกร้องให้ชาวญี่ปุ่นหลีกเลี่ยงไม่เดินทางไปหากไม่มีความจำเป็น