สมเด็จพระจักรพรรดินีพระพันปีหลวงแห่งญี่ปุ่น เสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงพยาบาล หลังทรงเข้ารับการผ่าตัดมะเร็งพระถัน

สมเด็จพระจักรพรรดินีพระพันปีหลวงแห่งญี่ปุ่น เสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงพยาบาล หลังทรงเข้ารับการผ่าตัดมะเร็งพระถันซึ่งอยู่ในระยะที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมา

ในวันอังคารที่ 10 กันยายน สมเด็จพระจักรพรรดินีพระพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโตเกียว โดยมีผู้คนจำนวนมาก รวมถึงผู้ป่วยในโรงพยาบาลเฝ้าส่งเสด็จ

สมเด็จพระจักรพรรดินีพระพันปีหลวง ทรงมีพระราชดำรัสขอบใจผู้อำนวยการโรงพยาบาล และบรรดาแพทย์ที่ดำเนินการผ่าตัด นอกจากนี้ยังได้ทรงขอบใจสื่อมวลชนที่แสดงความปรารถนาดีให้พระองค์หายจากโรคด้วย

สำนักพระราชวังหลวงของญี่ปุ่นกล่าวว่าสมเด็จพระจักรพรรดิพระเจ้าหลวง ได้ประทับรอต้อนรับ ณ ประตูทางเข้าที่ประทับในพระราชวังหลวง นอกจากนี้ สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินี ได้เสด็จมาเฝ้าสมเด็จพระจักรพรรดินีพระพันปีหลวงด้วยหลังจากนั้นในวันเดียวกัน

สำนักพระราชวังหลวงญี่ปุ่นกล่าวว่า ผลการตรวจพระวรกายระหว่างการผ่าตัดชี้ว่ามะเร็งไม่ได้ลุกลาม และว่าสมเด็จพระจักรพรรดินีพระพันปีหลวงทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงดี ทรงรับการผ่าตัดมะเร็งและเนื้อเยื่อโดยรอบ ซึ่งการผ่าตัดเป็นไปตามแผน

ทั้งนี้บรรดาแพทย์จะนำเนื้อเยื่อที่ผ่าตัดออกจากพระวรกายในครั้งนี้ไปตรวจสอบ เพื่อพิจารณาเรื่องแนวทางการรักษาในอนาคต