พระราชพิธีสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น เสด็จพระราชดำเนินริ้วขบวนเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชย์

สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น ได้นำความปลาบปลื้มมาสู่พสกนิกรในกรุงโตเกียวและทั่วประเทศญี่ปุ่น ในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินริ้วขบวนเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชย์ ในขบวนรถยนต์พระที่นั่งไปตามท้องถนนในกรุงโตเกียว

มวลหมู่ประชาชนได้รวมตัวกันที่ใจกลางกรุงโตเกียว ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน เพื่อเฉลิมฉลองเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของวโรกาสการขึ้นครองราชย์

พิธีเริ่มต้นขึ้นที่พระราชวังหลวง โดยคณะนักดนตรีจากสำนักพระราชวัง ได้บรรเลงเพลงมาร์ชที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ ชื่อว่า “เรวะ”

บทเพลงนี้มีชื่อเหมือนกับชื่อรัชสมัยปัจจุบัน ที่เริ่มต้นเมื่อสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม

ริ้วขบวนเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชย์ประกอบด้วยรถยนต์ 46 คัน รวมทั้งรถจักรยานยนต์ของตำรวจ

วงดุริยางค์ของสำนักพระราชวัง ตำรวจ และหน่วยงานอื่น ๆ ได้บรรเลงตลอดระยะทาง 4.6 กิโลเมตร เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง

ประมาณ 30 นาทีต่อมา สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินี ก็เสด็จพระราชดำเนินกลับมาถึงตำหนักที่ประทับ ซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินของราชวงศ์ในอากาซากะ

ริ้วขบวนเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชย์ เป็นพิธีสุดท้ายของ 5 พิธีหลักที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระจักรพรรดิ