ยอดผู้ป่วยโควิด-19 ในกรุงโตเกียว วันที่ 26 ก.ค. เพิ่มจำนวน 239 คน

เจ้าหน้าที่ทางการของมหานครโตเกียวรายงานว่า ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่รายใหม่ในกรุงโตเกียว ในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 มีจำนวน 239 คน 

นับเป็นวันที่หกติดต่อกัน ที่ยอดผู้ติดเชื้อรายวันมีจำนวนเกิน 200 คน และเป็นวันที่ 18 ติดกันที่มีจำนวนเกิน 100 คน

ยอดรวมผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในกรุงโตเกียวขณะนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 11,214 คน

ข่าว: NHK News