รัฐบาลญี่ปุ่น แจกเงินผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ให้ครอบครัวละ 300,000 เยน

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 3 เมษายน ที่ผ่านมา ได้สรุปว่า รัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นเงินจำนวนครอบครัวละ 300,000 เยน หรือประมาณ 90,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องเป็นครอบครัวที่ขาดรายได้หรือมีรายได้ลดน้อยลงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

โดยครอบครัวที่เข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือ ต้องทำการยื่นรายงาน เขียนรายละเอียดด้วยตนเอง เนื่องจากว่าการที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายได้ของแต่ละคนๆ นั้นเป็นเรื่องยากมากนั่นเอง และรัฐบาลมอบเงินช่วยเหลือเป็นเงินสดสามแสนเยน

ดังนั้นรัฐบาลจึงจะกำหนดให้ประชาชน ต้องยื่นเอกสารรายงานด้วยตัวเอง รายได้ลดลงอย่างไรบ้าง

นอกจากนั้น รัฐบาลญี่ปุ่นยังจะเร่งมือกำหนดเกณฑ์เกี่ยวกับตัวเลขรายได้ที่ลดน้อยลง รายได้ขั้นสูงสุดที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะให้การช่วยเหลือต่อไป