นายกฯญี่ปุ่นขอความร่วมมือประชาชนเรื่องโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล

นายอาเบะ ชินโซ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้แสดงความเห็นเมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรื่องโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในญี่ปุ่นของรัฐบาล ซึ่งภาคการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

นายอาเบะ กล่าวว่า นโยบายของรัฐบาลที่จะกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกครั้งอย่างระมัดระวังนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

โดยได้ขอความร่วมมือจากประชาชนให้หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัด ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิด รวมถึงการอยู่ในพื้นที่จำกัดและเป็นพื้นที่ปิด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของการติดเชื้อ