ผู้เชี่ยวชาญเตือนชาวญี่ปุ่นต้องตระหนัก อาจมีผู้ป่วยโควิด-19 พุ่งสูงถึง 850,000 คน

ศาตราจารย์ Nishiura Hiroshi อาจารย์จากคณะภาควิชาระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ออกมาเปิดเผยให้สัมภาษณ์ต่อหนังสือพิมพ์ ไมนิจิ ชิมบุน และสถานีโทรทัศน์ TBS โดยคาดการณ์ว่าอาจจะมีผู้ป่วยอาการหนักในประเทศพุ่งสูงถึง 850,000 คน ถ้ารัฐบาลไม่มีนโยบายรับมือต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเป็นรูปธรรมเข้มข้นในเร็ววัน และหากประชาชนยังคงไม่มีความรับผิดชอบต่อตัวเอง ไม่ใส่ใจในการป้องกันตัวเองอย่างเพียงพอ

โดยคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตประมาณเกือบครึ่งหนึ่ง คือประมาณ 400,000 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 49 ที่จะเสียชีวิต โดยเฉพาะผู้สูงอายุ

นอกจากนั้นยังสามารถคำนวณคาดการณ์ล่วงหน้าได้อีกว่า จะมีผู้ป่วยอายุระหว่าง 15-64 ปีที่มีอาการหนักจนต้องเข้าห้อง ICU และต้องใช้เครื่องช่วยหายใจสูงถึงกว่าสองแสนคน

ในขณะที่ทั้งประเทศสามารถจัดเตรียมเครื่องช่วยหายใจได้สูงสุดเพียงแค่ 13,000 เครื่องเท่านั้น และแน่นอนว่าตัวเลขดังกล่าวนั้นเกินกว่าจำนวนแพทย์ พยาบาล และระดับความสามารถของการรักษาพยาบาลอย่างแน่นอน

ตัวเลขทั้งหมดสามารถลดลงได้ ด้วยความร่วมมือจากประชาชนทุกคนที่จะต้องตระหนักถึงความเสี่ยงในการติดเชื้อ ประชาชนทุกคนต้องมีความสำนึกรับผิดชอบต่อตัวเองในการงดเว้นการพบปะ การติดต่อกับผู้คน งดเว้นการออกจากบ้านโดยไม่มีความจำเป็น ขอความร่วมมือจากทุกคนกรุณางดเว้นกิจกรรมที่จะนำไปสู่ความเสี่ยงทุกรูปแบบ เพื่อที่จะลดจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อลงให้ได้ 70-80% เป็นอย่างต่ำที่สุด

แหล่งข่าว https://news.goo.ne.jp/article/mainichi/life/mainichi-20200415k0000m040087000c.html