สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น (13 เม.ย.63)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 13 เมษายน 2563

❖ ผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่น 7,404 คน (เพิ่มขึ้น 502 คน จากวันก่อนหน้า) 

จังหวัดที่มีการติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
(1) กรุงโตเกียว 2,068 คน
(2) จังหวัดโอซากา 811 คน
(3) จังหวัดคานากาวะ 544 คน
(4) จังหวัดชิบะ 467 คน และ
(5) จังหวัดไซตามะ 415 คน

❖ จังหวัดฮอกไกโด และเมืองซัปโปโร ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร่วมกันตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน-6 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากกังวลจะเกิดการระบาดระลอกสอง โดยมีมาตรการปิดสถานศึกษาในเมืองซัปโปโร และอีก 10 เมืองในจังหวัดชั่วคราว ขอให้ร้านอาหารปิดให้บริการ ขอให้งดเว้นการออกนอกที่พักอาศัย และคนนอกพื้นที่เมืองซัปโปโรงดเว้นเดินทางเข้าออกเมือง เป็นต้น

❖ นาย TANIMOTO Masanori ผู้ว่าราชการจังหวัดอิชิคาวะ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในจังหวัดวันนี้ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากพบการระบาดแบบคลัสเตอร์ในเมืองคานาซาวะ จำนวน 75 คน