สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 26 เม.ย. 2563

❖ ผู้ติดเชื้อในประเทศญี่ปุ่น 13,231 คน (เพิ่มขึ้น 368 คนจากวันก่อนหน้า) เสียชีวิต 360 คน (เพิ่มขึ้น 15 คนจากวันก่อนหน้า) รายละเอียดตามเอกสารแนบ
❖ จังหวัดที่มีการติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) กรุงโตเกียว 3,836 คน (2) จังหวัดโอซากา 1,475 คน (3) จังหวัดคานากาวะ 938 คน (4) จังหวัดไซตามะ และ จังหวัดชิบะ จำนวนเท่ากันที่ 799 คน
❖ กรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 103 คน และมีผู้เสียชีวิตจำนวน 7 คน ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียวมีจำนวนรวม 3,836 คน และยอดผู้เสียชีวิตรวม 100 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้เสียชีวิตที่ติดเชื้อใน รพ. Eiju General จำนวน 34 คน
❖ จังหวัดฮอกไกโดพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวน 39 คน โดยเฉพาะที่เมืองซัปโปโรแห่งเดียวมีจำนวน 26 คน และในจำนวนนี้ 17 คนไม่ทราบเส้นทางการติดเชื้อ และยังพบการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนตามโรงพยาบาล
❖ จำนวนผู้ติดเชื้อบนเรือ Costa Atlantica เพิ่มขึ้นอีก 57 คน รวมทั้งสิ้นเป็น 148 คน จากลูกเรือ 623 คน
❖ ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นชี้แจงว่า จำนวนผู้ติดเชื้อมิได้ลดลงมากเท่าที่คาดการณ์ไว้ รัฐบาลจึงอาจจำเป็นต้องขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปหลังวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ นาย NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีดูแลด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ NHK Special เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 ว่า รัฐบาลจะพิจารณาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้ผลกระทบต่อทั้งระบบการศึกษาและภาคธุรกิจต่าง ๆ
 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK