ยอดล่าสุดผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศญี่ปุ่น ณ วันที่ 5 เมษายน 2563

รวมยอดล่าสุดผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศญี่ปุ่น ณ วันที่ 5 เมษายน 2563 เพิ่มขึ้น 368 รายจากทั่วประเทศ ยอดรวมเป็น 3,360 ราย ซึ่งไม่รวมยอดจำนวน 712 รายจากเรือสำราญ

แยกตามเมืองได้ดังนี้

กรุงโตเกียว วันนี้มีเพิ่มอีก จำนวน 118 ราย รวมเป็นจำนวน 891 ราย
จังหวัดโอซาก้า จำนวน 346 ราย
จังหวัดคานากาว่า จำนวน 234 ราย
จังหวัดชิบะ จำนวน 221

จังหวัดไอจิ จำนวน 203
เกาะฮอกไกโด จำนวน 193
จังหวัดเฮียวโกะ จำนวน 188

จังหวัดฟุกุโอกะ จำนวน 146 ราย
จังหวัดไซตามะ จำนวน 135 ราย

จังหวัดเคียวโต จำนวน 109
จังหวัดอิบะระกิ จำนวน 54 ราย
จังหวัดฟุคุอิ จำนวน 46 ราย

จังหวัดกิฟุ จำนวน 44 ราย
จังหวัดนีงาตะ จำนวน 35 ราย
จังหวัดโออิตะ จำนวน 31 ราย

จังหวัดกุมมะ จำนวน 26 ราย
จังหวัดโคจิ จำนวน 26 ราย
จังหวัดอิชิคาว่า จำนวน 24 ราย
จังหวัดนารา จำนวน 24 ราย

จังหวัดวาคายาม่า จำนวน 22 ราย
จังหวัดเอฮิเมะ จำนวน 20 ราย
จังหวัดมิยากิ จำนวน 20 ราย
จังหวัดคุมาโมโตะ 18
จังหวัดโทะชิกิ 17 ราย

จังหวัดชิกะ จำนวน 17 ราย
จังหวัดเกาะโอกินาวะ จำนวน 16 ราย
จังหวัดชิซึโอกะ 16 ราย
จังหวัดฮิโรชิม่า จำนวน 14 ราย

จังหวัดฟุคุชิม่า จำนวน 13 ราย
จังหวัดมิเอะ จำนวน 13 ราย
จังหวัดอาโอโมริ จำนวน 11 ราย
จังหวัดยามานาชิ 11 ราย
จังหวัดอาคิตะ จำนวน 11 ราย

จังหวัดนากาโนะ จำนวน 11 ราย
จังหวัดนางาซากิ จำนวน 10 ราย
จังหวัดโทยาม่า จำนวน 10 ราย

จังหวัดโอคายาม่า จำนวน 9 ราย
จังหวัดยามากาตะ จำนวน 8 ราย
จังหวัดยามากุจิ จำนวน 7
จังหวัดมิยาซากิ จำนวน 7 ราย
จังหวัดซากะ จำนวน 6 ราย

จังหวัดโทคุชิม่า จำนวน 3 ราย
จังหวัดคาโกชิม่า จำนวน 3 ราย
จังหวัดคากาว่า จำนวน 2 ราย

รวมยอดผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศทั้งหมด จำนวน 4,072 ราย
เสียชีวิตแล้ว จำนวน 146 ราย

#COVID19 #MIO7JAPAN