ญี่ปุ่น-ไทย เปิดทางให้นักธุรกิจเข้าประเทศกันและกันได้

นายโตชิมิมิตสุ โมเตกิ รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่น เผยญี่ปุ่นและไทยตกลงร่วมกันที่จะเปิดทางให้พลเมืองของแต่ละประเทศที่เข้ามาทำธุรกิจระยะยาว สามารถเดินทางเข้าประเทศของกันและกันได้ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องตรวจทดสอบการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ และต้องกักตัวอยู่กับบ้านเป็นเวลา 14 วัน

ก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นได้เปิดให้มีการเดินทางเพื่อทำธุรกิจระหว่างญี่ปุ่นกับเวียดนามอีกครั้ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการผ่อนปรนการเดินทางเข้าประเทศ.

– สำนักข่าวไทย