” ข้าวจากแดนสวรรค์ ” ข้าวสายพันธุ์ โคชิฮิคาริ เกรด A

มารู้จักกับข้าวที่มีคุณภาพสูงที่สุดและมีราคาแพงที่สุดในโลกกันนะครับ นั่นก็คือข้าวสายพันธุ์ โคชิฮิคาริ เกรด A จากอำเภอ มินามิอุโอนุมะ จังหวัดนีงาตะ

ข้าวสายพันธ์ุนี้ชนะเลิศการประกวดข้าวนานาชาติ และชนะเลิศการประกวดข้าวที่ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ติดต่อกันนานถึง 25 ปี และได้รับการรับรองโดย Guinness Book of World Record ว่าเป็นข้าวที่มีราคาแพงที่สุดในโลก โดยมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 11,304 ¥ ( ประมาณ 3,750 บาท )

ความจริงแล้วข้าวสายพันธุ์นี้มีปลูกทั่วๆ ไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น แต่ข้าวสายพันธุ์เดียวกันนี้ที่ปลูกที่บริเวณทางตอนใต้ของเทือกเขาเจแปนแอ้ลป์ ซึ่งพื้นที่เพาะปลูกเขตในนี้ ได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพดีที่สุด เนื่องจากใช้น้ำจากสายน้ำแร่ที่เกิดจากหิมะบนเทือกเขาเจแปนแอลป์ ที่ละลายกลายเป็นสายน้ำพัดผ่านชั้นหินและดินของภูเขาไฟ จนกลายเป็นน้ำแร่คุณภาพดีเยี่ยม มีส่วนผสมของแร่ธาตุอันอุดมสมบูรณ์ไหลลงมาสู่ท้องทุ่งนาของชาวนาในบริเวณนี้

ด้วยความที่มีทั้งแม่น้ำอุโอโนะอันสวยงามไหลผ่าน มีอากาศที่สุดแสนบริสุทธิ์และมีดินดีอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อม ในที่ราบหุบเขาแห่งนี้ และอุณหภูมิที่แตกต่างกันมากๆ ในระหว่างตอนกลางวันและตอนกลางคืน กลางวันร้อนชื้นจัด กลางคืนหนาวเย็นยะเยือก ส่งผลให้ข้าวที่ปลูกในบริเวณนี้ มีรสชาติที่ว่ากันว่าดีเลิศเฉพาะตัว นั่นคือ มีกลิ่นหอมนุ่มนวล รสชาติหวานนุ่มละมุนกลมกล่อม ผลผลิตข้าวสายพันธุ์โคชิฮิคาริ ที่ได้จากย่านนี้จึงถูกขนานนามอีกชื่อหนึ่งว่า “ข้าวจากแดนสวรรค์ ”

โดยชาวนาของญี่ปุ่นนั้นจะมีสหกรณ์การเกษตรหรือ JA เป็นผู้ดูแลช่วยเหลือสนับสนุนในทุกๆกิจกรรมของชาวนาไม่ว่าจะเป็นทางด้านการวิจัยสายพันธุ์ เงินทุน และเครื่องจักรการเกษตรเอย ตลอดจนการจัดการเรื่องชลประทาน นอกจากนั้นพวกเขายังมีหนังสือพิมพ์เป็นของตัวเองอีกด้วย นั่นก็คือ หนังสือพิมพ์ข่าวสารเพื่อชาวนา เรียกได้ว่าชาวนาของญี่ปุ่นซึ่งมีอยู่แค่ราวๆ 10% ของประชากรทั้งประเทศนั้นคือ กระดูกสันหลังของชาติอย่างแท้จริง ทุกๆรัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญกับชาวนามากๆ ชาวนาญี่ปุ่นจึงมีความเป็นอยู่ที่ดีเยี่ยมและมีรายได้เฉลี่ยสูงถึงสามล้านบาทต่อครัวเรือนต่อปี

Rice2

ถุงข้าวในภาพคือ สุดยอดข้าวสารคุณภาพเกรด A ดังที่กล่าวมานั่นเอง ด้านหลังถุงจะมีบาร์โค้ดเพื่อบอกรหัสของชาวนาผู้ผลิตข้าว ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบจากแอพลิเคชั่นได้ในทุกๆขั้นตอนการผลิต เช่น ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิต วันเดือนปีที่ผลิตและกรรมวิธีสีข้าว การคัดเลือกเมล็ดพันธ์ุ แหล่งที่ปลูก รายงานการใช้สารเคมีและปุ๋ย ตลอดจนการเก็บเกี่ยว วิธีการขนส่งทุกขั้นตอน จนมาถึงมือผู้บริโภคนั่นเลยล่ะครับ

ชาวนาญี่ปุ่นขายข้าวได้เองโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง และชาวนาญี่ปุ่นสามารถกำหนดราคาข้าวได้ด้วยตัวเอง นอกจากนั้นพวกเขายังมีสมาคมชาวนาญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นสมาคมที่มีความสามัคคีและเข้มแข็งสูงมาก

หากท่านใดอยากจะซื้อข้าวสายพันธุ์นี้จากชาวนาจังหวัดนีงาตะ ขอเชิญเข้าไปชมและสั่งซื้อได้ในโฮมเพจด้านล่างครับ

http://www.toyorice.jp/fs/toyorice/c/saikoumai

เรียบเรียงข้อมูลจาก FB : Hattori Fanta Tanako