นายกญี่ปุ่นตัดสินใจ ยังไม่ประกาศใช้สภาวะฉุกเฉิน

วันนี้ (1 เม.ย. 2563) นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายชินโซ อาเบะ ได้แถลงต่อรัฐสภาว่า สถานการณ์ในประเทศญี่ปุ่น ยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้วยเหตุผลเรื่องความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ทำให้ประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถปิดเมืองได้อย่างประเทศฝรั่งเศส

ภายในสัปดาห์หน้า ทางรัฐบาลจะรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญทุกฝ่าย แล้วจึงจะตัดสินใจการดำเนินการขั้นต่อไปอีกครั้ง

นายกอาเบะ ตัดสินใจให้ทุกประเทศที่ยังสามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้ รอที่บ้านหรือโรงแรมเป็นเวลา 2 สัปดาห์และไม่ใช้ระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางไปที่บ้านหรือโรงแรม และตลอดเวลา โดยจะเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่ 3 เมษายน ถึงสิ้นเดือนนี้ นอกจากนี้ยังมีการปฏิเสธการเข้าประเทศจาก 73 ประเทศ รวมถึงบางประเทศในแอฟริกา ละตินอเมริกา และตะวันออกกลางอีกด้วย

มีข่าวล่าสุดรายงานว่า ในวันนี้ที่กรุงโตเกียวมีผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้นจำนวน 66 ราย โดยส่วนใหญ่มาจากย่านท่องเที่ยวกลางคืนแถวคะบุกิโจ ชินจุกุ